Regio Zuidwestelijke Delta

Waterbeschikbaarheid focust in Zeeland op de gebieden zonder aanvoer. Deze gebieden moeten zich letterlijk bedruipen met regenwater of kunnen eventueel profiteren van historische neerslag die in het gebied is opgeslagen in de vorm van grondwater.

Strategie en maatregelen

Bijeenkomsten over knelpunten

In het kader van Waterbeschikbaarheid zijn in 2017 en 2018 bijeenkomsten georganiseerd in drie deelgebieden. Daarin zijn de regionale overheden in overleg getreden met watergebruikers, hoofdzakelijk agrariërs, over de knelpunten die zij ervaren bij hun zoetwatersituatie (Transparantie). Uiteraard is ook gekeken naar mogelijke oplossingen voor de deze knelpunten (Optimalisatie). In het kader van het onderzoeksprogramma Proeftuin Zoet Water wordt al langer structureel gekeken naar de knelpunten en mogelijke oplossingen.

Webpagina Provincie Zeeland over zoetwater

Verschil per regio

Gebruikers in verschillende regio’s ervaren de zoetwatersituatie verschillend. Op sommige plaatsten ervaart men wateroverlast nog steeds als groter probleem dan zoetwatertekort. In het algemeen groeit de zorg over de krappe zomerse voorraden. Om daar wat aan te doen zijn verschillende technische mogelijkheden in beeld. De toepasbaarheid hangt sterk af van plaatselijke omstandigheden zoals de samenstelling van de ondergrond en de beschikbaarheid van schoon bronwater.

Peilgestuurde drainage

Een vrij algemene maatregel waarmee gebruikers de vochtsituatie op perceelniveau beter kunnen reguleren is peilgestuurde drainage. Hiervoor bestaat inmiddels een subsidieregeling. In zekere zin is dit een niet geformaliseerde vorm van de derde fase van Waterbeschikbaarheid: Afspraken.

Maar de fase Afspraken is daarmee zeker niet gereed. Er worden in Zeeland nog steeds knelpunten geanalyseerd en oplossingsrichtingen verkend. Dat gebeurt vooral in het kader van de Proeftuin Zoet Water. Een focus ligt op meer praktische kennis over complexe en duurdere opties voor waterconservering. Kennis die ondernemers nodig hebben om hun investeringsbeslissing op te kunnen baseren.

Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Door de droge zomers van 2018 en 2019 is de zoetwaterproblematiek ook nadrukkelijker op de Zeeuwse politieke agenda gekomen. Daarom is afgesproken dat Provinciale Staten een eigen Zeeuws Deltaplan Zoet Water laten opstellen. Dit is een intensivering van het Waterbeschikbaarheidsspoor en tegelijk een inhoudelijke uitbreiding daarvan. Waar tot nu toe in het kader van Waterbeschikbaarheid regionale zelfvoorzienendheid het uitgangspunt vormde, worden in het Zeeuws Deltaplan Zoet Water ook de opties voor externe aanvoer expliciet bestudeerd. Het meest prominent gebeurt dat nu op het eiland Schouwen-Duiveland, waar gebruikers en overheden intensief alle opties ter verbetering van de zoetwatersituatie bestuderen.

Meer informatie: www.zwdelta.nl