Regio West

Kansrijke maatregelen Regio West

Hieronder een lijst kansrijke maatregelen. In 2020 zal een keuze worden gemaakt welke maatregelen als voorkeursmaatregelen in het Deltaprogramma 2022-2027 worden opgenomen. Dit hangt ook samen met mogelijkeden voor financiering, waarover nog geen besluiten zijn genomen.

Kansrijke maatregelen West

Maatregelen voor aanvoerroutes

Voorbeelden zijn aanleg van doorvoer Krimpenerwaard, maatregelen rond het Brielse Meer, beter benutten van de Bergsluis en verkennen van inlaatmogelijkheden bij Muiden.

Innovaties

Deze zijn gericht op het beperken van de watervraag, het temmen van brakke kwel en slimmer regionaal waterbeheer. Concrete voorbeelden zijn de Coastar pilots brakwaterwinning kust, Westland, brakwaterwinning polders en Rotterdam.

Maatregelen gericht op hergebruik effluent

Hierbij gaat het om hergebruik voor gietwater van rwzi Harnaschpolder (Delfland), de pilot Hoogvliet (WSHD) industrie en de Zoetwaterfabriek Kortenoord (HHSK).

Wat doet de regio zelf