Regio Rivierenland

Uitgangspunten strategie

We werken naar een Rivierengebied dat in 2050 optimaal gebruik maakt van het beschikbare zoetwater, en daarmee is aangepast aan watertekort-situaties. Op deze manier kunnen we naar verwachting de inzet van de verdringingsreeks uitstellen.

Strategie en maatregelen

We werken naar een Rivierengebied dat in 2050 optimaal gebruik maakt van het beschikbare zoetwater, en daarmee is aangepast aan watertekort-situaties. Op deze manier kunnen we naar verwachting de inzet van de verdringingsreeks uitstellen.

Doordat de ontwikkelingen rond watertekorten in de afgelopen jaren is de bewustwording en het urgentiebesef van waterbeschikbaarheid gegroeid.

Voorkeursvolgorde

De voorkeursvolgorde is:

  1. zuinig omgaan met water,
  2. beter vasthouden,
  3. slimmer verdelen.

Door de centrale ligging tussen de rivieren heeft het Rivierengebied in een groot gedeelte van het gebied de mogelijkheid om water te benutten uit de grote rivieren. Hierdoor zijn de inlaten sterk afhankelijk van rivierstanden en de landelijke waterverdeling. Tegelijk is de verwachting dat de watervraag in het Rivierengebied groeit. Het is belangrijk deze watervraag goed in beeld te brengen om deze waar mogelijk te beperken en als tweede optie zo optimaal mogelijk te bedienen.

Samen met Deltaprogramma Ruimtelijke Adatatie

Om de maatregelen in fase 2 zo effectief mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt dit waar mogelijk samen gedaan met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Op dit moment stellen de waterbeheerders een visiedocument Rivierengebied op en een maatregelenlijst. Als deze gereed zijn zullen ze op de site worden gepubliceerd.

Meer informatie: Heike Shuval (Waterschap Rivierenland)