Ontwikkeling 2020-21

Informatie over onderzoeken, proces en uitkomsten waterbeschikbaarheid

Ontwikkeling Waterbeschikbaarheid in 2019-2021

In 2018-2019 is zowel in de regio’s als voor het Hoofdwatersysteem een groslijst van mogelijke maatregelen opgesteld. In 2019 is deze lijst aangescherpt tot een lijst kansrijke maatregelen. Deze zullen in 2019-2020 worden doorgerekend.

Daarnaast zal eind 2019-begin 2020 de definitieve rapportage van de Knelpuntenanalyse worden uitgebracht en verschijnt een geactualiseerde versie van Wabes, waarin meer scenario’s en parameters zijn opgenomen en ook een doorkijk naar het jaar 2100.

In 2020 zullen vervolgens keuzes worden gemaakt over de aanpak van de verschillende hotspots en een strategie voor het Hoofdwatersysteem. In 2021 kunnen deze keuzes dan worden vastgelegd in het Deltaprogramma 2022-2028, andere plannen van overheden en afspraken.

Onderzoeksrapportages

Op deze plaats zullen ook de rapportages van onderzoeken worden gepubliceerd, die in 2020 en 2021 zullen verschijnen.